Ty Hafan

rhoi nwyddau

donate stock

rydym wrth ein bodd yn derbyn eich nwyddau diangen

Y llynedd, codwyd swm sylweddol trwy werthu’r nwyddau a gyfrannwyd gan gefnogwyr Tŷ Hafan i’n siopau, a defnyddiwyd yr arian i roi cymorth hanfodol i blant a phobl ifanc sy’n byw bywydau byr a’u teuluoedd.

Helpwch ni i guro cyfanswm y llynedd trwy roi eitemau o ansawdd uchel sy’n lân ac mewn cyflwr da.


rydym wrth ein bodd â’r rhan fwyaf o’r pethau a roddir i ni, ond yn enwedig y canlynol:

 • dillad dynion, menywod a phlant
 • cyfwisgoedd fel esgidiau, beltiau, bagiau a gemwaith
 • bric-a-brac – unrhyw beth, gan gynnwys crochenwaith, lluniau a phlatiau
 • eitemau i’r cartref – unrhyw beth, o luniau i blatiau
 • llyfrau, DVDs a chryno-ddisgiau
 • dodrefn – cofiwch fod angen label diogelwch tân ar ddodrefn clustogog
 • dillad gwely, llenni, llieiniau bwrdd a matiau
 • nwyddau i fabanod, gan gynnwys pramiau a dodrefn ystafell wely babi
 • teganau plant – gwnewch yn siŵr fod y marc CE arnynt
 • beiciau ac offer ffitrwydd
 • eitemau trydanol fel setiau teledu, peiriannau DVD a radio.

sut i roi

mae rhoi eitemau yn rhwydd iawn. Gallwch wneud un o’r canlynol:

 • • mynd ag eitemau i’n canolfan ddosbarthu yn Penybont rhwng 2pm a 5pm
 • defnyddio ein gwasanaeth clirio tŷ – ffoniwch 01446 721544 am ragor o wybodaeth.
 • creu eich safle cyfrannu eich hun yn eich gweithle, ysgol neu unrhyw fan lle gallwn gasglu eich eitemau’n rhwydd – cysylltwch â ni ar 029 2053 2199 am ragor o wybodaeth.

peidiwch ag achosi costau i ni

Mae didoli a gwaredu eitemau na allwn eu gwerthu yn costio mwy o arian i Dŷ Hafan bob blwyddyn –miloedd o bunnoedd y gallem fod wedi ei wario yn cynorthwyo plant a phobl ifanc sy’n byw bywydau byr a’u teuluoedd.

Felly peidiwch â chyfrannu tapiau fideo, casetiau, setiau teledu analog neu ddodrefn clustogog heb label diogelwch tân.

share