Ty Hafan

cymryd rhan mewn digwyddiad

ty hafan events

dewiswch chi

Trwy gydol y flwyddyn, trefnir cannoedd o ddigwyddiadau gwych i godi arian y gallwch gymryd rhan ynddynt er mwyn cefnogi gwaith Tŷ Hafan yn newid bywydau.

Gallech gymryd rhan yn un o ddigwyddiadau swyddogol Tŷ Hafan, fel ein Ras Enfys, wynebu clamp o her yn y Deyrnas Unedig neu dramor, neu drefnu eich hwyl eich hun er mwyn codi arian – gall ein pecyn cymorth codi arian eich helpu gyda hyn.

Felly edrychwch i weld beth sy’n apelio atoch. A chofiwch – bydd beth bynnag y dewiswch ei wneud yn helpu i roi cysur, gofal a chefnogaeth i blant a phobl ifanc sy’n byw bywydau byr a’u teuluoedd.

 

share