Ty Hafan

cymorth rhodd

Trwy lenwi ein ffurflen cymorth rhodd, bydd eich rhodd yn werth 25% yn ychwanegol heb gostio dim mwy i chi.

Os ydych yn drethdalwr yn y DU, ac yn cytuno i’r broses Cymorth Rhodd, bydd Tŷ Hafan yn derbyn 25% ar ben eich rhodd.

Er enghraifft, os ydych yn drethdalwr ac yn cyfrannu £100 mewn blwyddyn dreth benodol, gall Tŷ Hafan hawlio £25 o Gymorth Rhodd yn ôl gan Gyllid a Thollau Ei Mawrhydi heb i hynny gostio dim mwy i chi. Mae hyn yn cynyddu gwerth eich rhodd i £125.

Os ydych yn cytuno i Gymorth Rhodd ar y swm rydych yn ei roi, byddwn hefyd yn gallu hawlio Cymorth Rhodd ar unrhyw roddion eraill a wnaethoch yn ystod y pedair blynedd ddiwethaf.

Rwyf yn drethdalwr yn y DU. Cewch ymdrin â’r holl roddion rwyf yn eu rhoi neu rwyf wedi eu rhoi i Dŷ Hafan dros y pedair blynedd ddiwethaf fel rhoddion Cymorth Rhodd hyd nes i mi eich hysbysu fel arall.

Rwyf yn cadarnhau fy mod yn talu treth incwm a/neu dreth ar enillion cyfalaf am bob blwyddyn dreth (6 Ebrill hyd 5 Ebrill) sydd o leiaf yn gyfartal â’r swm o dreth y mae’r holl elusennau neu Glybiau Chwaraeon Amatur Cymunedol rwyf yn rhoi arian iddynt yn ei hawlio ar fy rhoddion (25c o bob £1 rwyf yn ei rhoi).

(Nid yw trethi eraill megis TAW a Threth Cyngor yn gymwys.)

 

* denotes required information

*

*

*

*

*

*

 

padlock Tŷ Hafan Statement

Tŷ Hafan values your support and respects your privacy. The data we gather and hold is managed in accordance with the Data Protection Act (1998). Tŷ Hafan and its subsidiary companies will not sell your personal information but may need to share your details with third parties authorised to act on our behalf. We would like to keep you updated about our work and tell you about future fundraising activities which may be of interest to you. By providing your details, you indicate your consent for Tŷ Hafan, its subsidiaries and authorised third parties, to contact you by email, letter, phone or SMS.

If you would prefer not to be contacted in this way, please tick the relevant box(es) below:

I do not wish to be contacted by:

Email:    Telephone:    Mail:  SMS:

 
 

I am a UK taxpayer and understand that if I pay less Income Tax and/or Capital Gains Tax than the amount of Gift Aid claimed on all my donations in that tax year it is my responsibility to pay any difference. This declaration also relates to all donations I have made to Tŷ Hafan in the past four years and all donations I make hereafter until I notify you otherwise.

(Other taxes such as VAT and Council Tax do not qualify).

share