Ty Hafan
ystafell newyddion
Yma cewch ein holl ddatganiadau i’r wasg, straeon teuluoedd, fideos, delweddau a’r blogiau diweddaraf sy’n cynnwys pob agwedd ar Dŷ Hafan.

Rydym yma i ateb cwestiynau newyddiadurwyr am ofal lliniarol i blant, ymgyrchoedd codi arian, ein siopau, loteri a digwyddiadau.

newyddion diweddaraf

newyddion diweddaraf

pecyn cyfryngau

pecyn cyfryngau

oriel fideo

oriel fideo

oriel delweddau

oriel delweddau

straeon teuluoedd

straeon teuluoedd

ein cynrychiolwyr

ein cynrychiolwyr

family friday

#familyfriday

cenhadon adnabyddus

cenhadon adnabyddus

ffeithiau a ffigyrau

ffeithiau a ffigyrau

 


newsroom pool

I weld yr holl ddatganiadau i’r wasg diweddaraf am yr hosbis, yr ymgyrchoedd codi arian, y digwyddiadau a’n loteri a’n siopau ewch i’n hadran Newyddion Diweddaraf.

Cyhoeddir ein cylchlythyr Cwtchddwywaith y flwyddyn ac mae hefyd yn cynnwys llawer iawn o wybodaeth am bob agwedd ar Dŷ Hafan.

Ar gyfer ymholiadau gan y cyfryngau cysylltwch â:

Claire Kingston

PR & Media Manager

Tel: +44 (0)29 2053 2253

Mobile: 07917 436 033 or 07791 054 162 (Sara Webber)

Email: claire.kingston@tyhafan.org

 

 

adnoddau i’w lawrlwytho

Yma cewch bopeth y mae ei angen arnoch i helpu â’ch gwaith codi arian

Donate

share