Ty Hafan

ein llysgenhadon

our ambassador

Trwy ddatblygu perthynas ag eraill, a chodi ymwybyddiaeth o’n gwasanaethau ar raddfa leol a chenedlaethol, mae ein Llysgenhadon yn hanfodol i ddyfodol Tŷ Hafan.

Maent yn dod o amrywiaeth eang o ddiwydiannau a chefndiroedd, ac yn rhoi o’u hamser yn rhad ac am ddim i gefnogi ein gwaith.

I gael rhagor o wybodaeth am sut y gallwch chi fod yn Llysgennad Elusennol neu'n Llysgennad Enwog, ffoniwch ni ar 029 2053 2199 neu anfonwch e-bost i be.an.ambassadors@tyhafan.org

Byddem wrth ein boddau’n clywed oddi wrthych.

ein bwrdd

Mae’r Bwrdd yn gyfrifol am strategaeth gyffredinol Tŷ Hafan, a’i gyfeiriad ar gyfer y dyfodol. Ar hyn o bryd, mae gennym ddeuddeg o Gyfarwyddwyr sy’n gallu cynnig amrywiaeth eang o brofiad mewn gofal iechyd, cyllid a busnes.   

Donate

share