Ty Hafan

digwyddiadau tŷ hafan

Rydym yn trefnu ystod eang o ddigwyddiadau trwy’r flwyddyn y gallai eich gweithwyr gymryd rhan ynddynt. Mae’r rhain yn cynnwys Her 3 Chopa Cymru, Taith Gerdded Hanner Nos, a Her Llwybr Taf.

support event

Maent yn berffaith ar gyfer codi arian hollbwysig, cael llawer o hwyl, a meithrin gwaith tîm. Am ragor o wybodaeth, ewch i’n hadran digwyddiadau i weld beth sy’n digwydd eleni.


Noddi digwyddiad Tŷ Hafan

Mae noddi digwyddiad Tŷ Hafan yn ffordd ardderchog o godi proffil eich cwmni a dangos i’ch cwsmeriaid a’r gymuned bod plant a phobl ifanc sy’n byw bywydau byr a’u teuluoedd yn bwysig i chi.

Yn ogystal, bydd eich rheolwr cyfrifon Tŷ Hafan yn cydweithio’n agos â chi er mwyn sicrhau bod eich nawdd yn arwain at Gysylltiadau Cyhoeddus gwych ac yn codi ymwybyddiaeth o’ch brand.

Am ragor o wybodaeth am becynnau noddi, y gallwn eu haddasu ar gyfer eich cwmni, cysylltwch â’r tîm Codi Arian Cymunedol a Busnes ar 029 2053 2199 neu anfonwch e-bost at supporterservices@tyhafan.org


“Mae’n bleser gennym noddi’r Daith Gerdded Hanner Nos yng Nghaerdydd. Mae Tŷ Hafan wedi cyffwrdd â chalonnau gweithwyr Convey Law, gyda llawer o’n staff yn meithrin perthynas agos â’r elusen a’r gwaith gwych mae’n ei wneud.”
Lloyd Davies, Rheolwr Gyfarwyddwr, Convey Law

Trefnu eich digwyddiad eich hun

Mae llawer o ffyrdd gwych y gall eich cwmni helpu i godi ymwybyddiaeth am waith Tŷ Hafan a chodi arian ar ei gyfer. Yn ogystal, mae trefnu eich digwyddiad eich hun yn dangos yn glir bod eich cwmni wedi ymrwymo i wneud popeth posibl i gefnogi plant a phobl ifanc sy’n byw bywydau byr a’u teuluoedd.

Am ragor o ysbrydoliaeth a chymorth, ewch i’n tudalen Trefnu eich digwyddiad eich hun yn yr adran Digwyddiadau. Neu lawrlwythwch ein Canllawiau A-Z ar syniadau codi arian ar gyfer llawer o syniadau gwych a gwirion i sicrhau bod yr arian yn llifo i mewn.

 

Digwyddiadau Tŷ Hafan

Trwy gydol y flwyddyn, trefnir cannoedd o ddigwyddiadau codi arian y gallwch gymryd rhan ynddynt er mwyn cefnogi gwaith Tŷ Hafan yn newid bywydau. 

Donate

share