Ty Hafan

dod yn seren o wirfoddolwr

volunteer

Mae gwirfoddoli’n addas ar gyfer pawb, a gall eich rôl gyntaf gyda ni bara am ddim ond ychydig oriau neu am flynyddoedd lawer – does dim gwahaniaeth.

Volunteer

Yn ogystal, gallwch ddewis gwneud un neu ragor o lawer o bethau: cefnogi ein gwasanaethau gofalu; gwirfoddoli yn ein siopau a’n digwyddiadau; helpu yn y warws; cymryd rhan gyda’n timau codi arian neu’n timau corfforaethol, neu ddosbarthu a chasglu blychau casglu arian.

Yn ogystal, mae gwirfoddoli’n ffordd wych o ddysgu sgiliau newydd, defnyddio sgiliau cyfarwydd, cwrdd â phobl wych ac ennill profiad gwaith gwerthfawr.

Ond y peth gorau un yw’r ffaith fod gwirfoddoli dros Tŷ Hafan yn gwneud gwahaniaeth mawr i fywydau plant a phobl ifanc sy’n dioddef o gyflyrau sy’n byrhau eu bywydau, yn ogystal â’u teuluoedd.


Heb os, ni allem gynnig y fath ystod o wasanaethau a gweithgareddau heb help ein gwirfoddolwyr gwych.


Cysylltu

Dyma eich cam cyntaf tuag at wneud rhywbeth syfrdanol

Y cyfan sy’n rhaid i chi ei wneud yw nodi eich manylion ar ein ffurflen gysylltu ar-lein, a byddwn yn dod yn ôl atoch yn fuan. Neu mae croeso i chi gysylltu â ni trwy ffonio 029 2053 2199.


 

view our vacancies

share