Ty Hafan

camu ’mlaen

walking

Mae taith gerdded noddedig yn ffordd wych o wneud mwy o ymarfer corff, gweld prydferthwch Prydain, a chodi arian i gefnogi gwasanaethau Tŷ Hafan sy’n newid bywydau.

Dyma rai o’r teithiau cerdded gwych y gallech roi cynnig arnynt:

  • Mur Hadrian
  • Clawdd Offa
  • Llwybr y Penwynion
  • Llwybr Arfordir Sir Benfro

Siaradwch â ni cyn trefnu eich lle

Os byddwch yn dod o hyd i her yr hoffech roi cynnig arni, cysylltwch â ni cyn trefnu eich lle trwy lenwi ein ffurflen ymholi ar-lein.

Bydd ein tîm Codi Arian yn cysylltu â chi er mwyn trafod sut y gallwn sicrhau bod eich her yn codi cymaint o arian ag sy’n bosibl, yn y ffordd orau bosibl, ar gyfer Tŷ Hafan.


Dewiswch hunan-ariannu eich taith gerdded

Mae’n debyg y bydd cwmnïau sy’n trefnu teithiau cerdded yn cynnig dewisiadau o ran sut i dalu am eich her. Rydym yn eich cynghori chi i hunan-ariannu eich her. Trwy wneud hyn, bydd yr arian y byddwch yn ei godi’n mynd yn uniongyrchol i Dŷ Hafan fel bod modd i ni ei ddefnyddio ar unwaith.


ffordd rwydd o godi arian

Rhoi cynnig ar daith gerdded? Os felly, ewch i Virgin Money Giving neu Just Giving i sefydlu tudalen gyfrannu ar-lein a rhoi gwybod i bawb amdani.


 

pecyn cymorth codi arian

Mae pecyn cymorth codi arian Tŷ Hafan yma i roi help llaw i chi wrth godi arian.

Donate

share