Ty Hafan

trefnu casgliad

shop with us

Yn ogystal â derbyn eich eitemau yn ein siopau, rydym yn cynnig gwasanaeth casglu o’ch cartref, sy’n berffaith ar gyfer eitemau mwy o faint fel dodrefn.

Yr unig broblem yw mai dim ond i bobl Caerdydd a Bro Morgannwg ac ardaloedd Abertawe a Llanelli y gallwn gynnig y gwasanaeth hwn ar hyn o bryd. Y rheswm am hynny yw mai dim ond dwy fan yn unig sydd gennym i ymweld â’n holl siopau, ac mae angen iddynt ddilyn amserlen gaeth er mwyn sicrhau’r elw mwyaf i Dŷ Hafan.

I drefnu casgliad, defnyddiwch y ffurflen isod, gan roi cymaint o fanylion â phosibl am yr eitemau sydd gennych i’w rhoi.

Rhestr wirio ar gyfer rhoi eitemau

Rydym yn gwerthu cymaint â phosibl o’r eitemau rydych yn eu rhoi inni, ac yn ailgylchu llawer mwy nag y gallwn eu gwerthu, - ac mae hyn yn darparu incwm ychwanegol i’r elusen.

Ond mae rhai eitemau na allwn eu gwerthu neu eu hailgylchu ar hyn o bryd, ac mae’n costio arian i Dŷ Hafan eu gwaredu. Byddai’n well o lawer gennym wario’r arian hwn ar gefnogi plant sy’n byw bywydau byr a’u teuluoedd, felly helpwch ni trwy beidio â rhoi eitemau sydd wedi torri, neu unrhyw rai o’r canlynol.

  • Tapiau fideo, casetiau, setiau teledu analog neu ddodrefn meddal heb label diogelwch tân arnynt (gan na allwn werthu eitemau heb y label hwn).

To arrange a collection, please call our distribution centre at 01656 660 422, giving us as much detail as possible about the items you want to donate.

 

-->

share