Ty Hafan

rhoi nwyddau

donate stock

rydym wrth ein bodd yn derbyn eich nwyddau diangen

Y llynedd, codwyd swm sylweddol trwy werthu’r nwyddau a gyfrannwyd gan gefnogwyr Tŷ Hafan i’n siopau, a defnyddiwyd yr arian i roi cymorth hanfodol i blant a phobl ifanc sy’n byw bywydau byr a’u teuluoedd.

Helpwch ni i guro cyfanswm y llynedd trwy roi eitemau o ansawdd uchel sy’n lân ac mewn cyflwr da.


rydym wrth ein bodd â’r rhan fwyaf o’r pethau a roddir i ni, ond yn enwedig y canlynol:

 • dillad dynion, menywod a phlant
 • cyfwisgoedd fel esgidiau, beltiau, bagiau a gemwaith
 • bric-a-brac – unrhyw beth, gan gynnwys crochenwaith, lluniau a phlatiau
 • eitemau i’r cartref – unrhyw beth, o luniau i blatiau
 • llyfrau, DVDs a chryno-ddisgiau
 • dodrefn – cofiwch fod angen label diogelwch tân ar ddodrefn clustogog
 • dillad gwely, llenni, llieiniau bwrdd a matiau
 • nwyddau i fabanod, gan gynnwys pramiau a dodrefn ystafell wely babi
 • teganau plant – gwnewch yn siŵr fod y marc CE arnynt
 • beiciau ac offer ffitrwydd
 • eitemau trydanol fel setiau teledu, peiriannau DVD a radio.

 

Retail Gift Aid

If you are a UK tax payer, every item you donate could be worth more to us at no extra cost to you. By allowing us to claim Gift Aid on the sales proceeds of your donated items, we can claim an additional 25p for every £1 raised. To sign up for Retail Gift Aid, please visit your local Tŷ Hafan shop.

Please read our full Retail Gift Aid terms and conditions which have been recently updated.


sut i roi

mae rhoi eitemau yn rhwydd iawn. Gallwch wneud un o’r canlynol:

 • creu eich safle cyfrannu eich hun yn eich gweithle, ysgol neu unrhyw fan lle gallwn gasglu eich eitemau’n rhwydd – cysylltwch â ni ar 029 2053 2199 am ragor o wybodaeth.

peidiwch ag achosi costau i ni

Mae didoli a gwaredu eitemau na allwn eu gwerthu yn costio mwy o arian i Dŷ Hafan bob blwyddyn –miloedd o bunnoedd y gallem fod wedi ei wario yn cynorthwyo plant a phobl ifanc sy’n byw bywydau byr a’u teuluoedd.

Felly peidiwch â chyfrannu tapiau fideo, casetiau, setiau teledu analog neu ddodrefn clustogog heb label diogelwch tân.

share