Ty Hafan

shop online

shop ebay

siopa gyda ni

Mae ein siopau lleol yn codi arian hanfodol sy’n ein helpu ni i roi gofal a chymorth unigryw i blant a phobl ifanc sy’n byw bywydau byr, ac i’w teuluoedd.

Mae gennym rwydwaith o siopau yng nghanolbarth a de Cymru, ac mae pob un ohonynt yn cynnig cyfle i chi gael bargeinion gwych.

Mae popeth yma – o eitemau newydd i roddion fel dillad, dodrefn, llyfrau, teganau a DVDs – a llawer iawn mwy.

 

Find your local shop

dod o hyd i’ch siop leol

donate stock

rhoi eitemau

arrange a collection

trefnu casgliad

become a shop volunteer

gwirfoddoli mewn siop

share