Ty Hafan

dod yn seren o wirfoddolwr

volunteer

Mae gwirfoddoli’n addas ar gyfer pawb, a gall eich rôl gyntaf gyda ni bara am ddim ond ychydig oriau neu am flynyddoedd lawer – does dim gwahaniaeth.

Volunteer

Yn ogystal, gallwch ddewis gwneud un neu ragor o lawer o bethau: cefnogi ein gwasanaethau gofalu; gwirfoddoli yn ein siopau a’n digwyddiadau; helpu yn y warws; cymryd rhan gyda’n timau codi arian neu’n timau corfforaethol, neu ddosbarthu a chasglu blychau casglu arian.

Yn ogystal, mae gwirfoddoli’n ffordd wych o ddysgu sgiliau newydd, defnyddio sgiliau cyfarwydd, cwrdd â phobl wych ac ennill profiad gwaith gwerthfawr.

Ond y peth gorau un yw’r ffaith fod gwirfoddoli dros Tŷ Hafan yn gwneud gwahaniaeth mawr i fywydau plant a phobl ifanc sy’n dioddef o gyflyrau sy’n byrhau eu bywydau, yn ogystal â’u teuluoedd.


Heb os, ni allem gynnig y fath ystod o wasanaethau a gweithgareddau heb help ein gwirfoddolwyr gwych.

At Tŷ Hafan we are committed to respecting and protecting your privacy. You can read our Privacy Policy to find out more information.


Cysylltu

Dyma eich cam cyntaf tuag at wneud rhywbeth syfrdanol

Y cyfan sy’n rhaid i chi ei wneud yw nodi eich manylion ar ein ffurflen gysylltu ar-lein, a byddwn yn dod yn ôl atoch yn fuan. Neu mae croeso i chi gysylltu â ni trwy ffonio 029 2053 2199.


 

view our vacancies

share